Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel definiuje incentive travel jako zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej o charakterze motywacyjnym, zwieńczony nagrodą w postaci podróży. Głównymi celami programu jest wsparcie sprzedaży, wzmocnienie relacji, a w dłuższej perspektywie budowa lojalności. Każda taka podróż posiada swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu.

 

Jej Cechami charakterystycznymi są:

  • prawidłowy wybór kierunku dopasowany do grupy docelowej oraz postawionych celów, 
  • szczegółowe planowanie,
  • wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo uczestników,
  • kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania.