W 2015 roku wdrożyliśmy IDMS – InDreams Management System, pierwszy w Polsce system pozwalający w pełni zarządzać procesem realizacji projektów incentive. System na każdym etapie pozwala nadzorować i kontrolować cały proces. Specjalnie stworzona strefa, dedykowana Klientom umożliwia wgląd we wszystkie, zaplanowane etapy prac, co pozytywnie wpływa na komfort współpracy oraz daje pełną przejrzystość realizowanych projektów. Działamy w oparciu o szczegółowy i wcześniej zatwierdzony harmonogram, który w ramach systemu IDMS kontrolowany jest przez automatyczny kalendarz z funkcją przypominania o ustalonych datach poszczególnych działań.

IDMS dba również o prawidłowe rozliczenie projektu i prowadzi ewidencje kosztów i przychodów. W ramach systemu nasz zespół tworzy oferty wyjazdów incentive, które dają możliwość dokładniejszej i zdecydowanie bardziej atrakcyjnej formy prezentacji proponowanej koncepcji.

 

Zawsze stawiamy na najwyższą jakość obsługi oraz realizacji każdego projektu. 

 

Projekt zrealizowany dzięki funduszom Unii Europejskiej w ramach projektu 8.2 Innowacyjna Gospodarka.