Naszym zadaniem jest zwiększenie aktywności sprzedażowej w grupie docelowej oraz utrzymanie jej przez cały okres trwania programu. Narzędzia jakie oferujemy to nie tylko ciekawa, atrakcyjna strona www, czy kilka e-maili. Skupiamy się na stworzeniu długofalowej strategii, której efektem jest uzyskanie realnej aktywizacji sprzedaży.

 

Etap I: Strategia

 

Pierwszym elementem, jest stworzenie strategii programu, a w tym: 

 

Analiza grupy docelowej,

Określenie celu,

Stworzenie zasad programu, które są zrozumiałe dla Uczestników ale przede wszystkim jednoznacznie stymulują w stały sposób do aktywności sprzedażowej.

 

Realizując wiele projektow stworzyliśmy skuteczne mechanizmy, które układamy w odpowiedni sposób tak, aby w krótkim okresie uzyskać efektywne rozwiązanie kontrolujące aktywność osób zaangażowanych w program oraz skupiające się na postawionym celu, którym najczęściej jest wzrost sprzedaży. 

 

Etap II: Komunikacja

 

Siłą prowadzonych działań i komunikacji jest połączenie emocji jakie niesie za sobą wyjazd incentive z personalną komunikacją skierowaną do każdego Uczestnika.

Komunikacja personalna to przede wszystkim wyznaczenie indywidualnych krótkookresowych, mierzalnych oraz zrozumiałych celów skierowanych do konkretnego Uczestnika. Oznacza to, że każda zaangażowana w program osoba dokładnie wie, co w krótkim okresie czasu powinna zrobić, aby awansować w rankingu głównym. Ranking powinien być elementem pozytywnej rywalizacji. Jak to zrobić? Wyślij do nas zapytanie info@indreams.pl

 

Etap III: Rozliczenie wyników

 

InDreams w wiekszości prowadzonych projektów jest partnerem strategicznym, dlatego ponosimy odpowiedzialność za osiągniecie zakładanego celu. Działamy na zasadach "success fee" tzn., że znacząca część naszego wynagrodzenia jest wypłacana tylko wtedy, gdy wspólnie z Klientem zrealizujemy cel.